Vice Riksbankschef Per Jansson.

Inflationen Inflationen i USA har stigit mer än väntat och det finns en betydande nervositet på finansmarknaderna. Detta spiller över även på Europa och Sverige, och kan få effekter för Riksbanken. Det sade vice riksbankschef Per Jansson till journalister på fredagen efter ett webbinarium arrangerat av UBS.

”Vi har nu en situation där inflationen i USA är 4,2 procent och vi ser att nervositeten på marknaden är betydande. Att några i Fed bara antyder att de kan börja diskutera en tapering ger ganska betydande avtryck på räntorna. Det är klart att situationen är lite speciell och att vi här har en sak som vi behöver titta på”, sade Per Jansson.

”Oväntat hög inflation”

Han noterade att den oväntat höga aprilinflationen i USA fick stora effekter på räntor och börser världen över, ”och det var bara en enda siffra”. Skulle inflationen i USA visa sig mer bestående än väntat kan man tänka sig än större effekter

”Det gäller att vara på hugget”, sade Per Jansson.

Normalt brukar åtstramningar från Fed kunna ge effekter framför allt i tillväxtländer, men nu tror han att Europa kan komma att påverkas mer.

”Så länge som det är en tillfällig historia i USA, som Fed ser framför sig, då är det lugnt, men det gäller att följa det här nu och se vad utvecklingen blir och vad det betyder för oss. Men så pass stora skeenden i USA tror jag att Europa behöver fundera på de här frågorna. Blir det stora effekter behöver vi fundera på vad vi gör då”, sade Per Jansson.

”Högre löneökningar”

Löneökningarna i Sverige har varit måttliga under en ganska lång tid, vilket delvis kan förklaras av förväntningar om en låg inflation. Stiger nu inflationen kan arbetstagarna börja kräva högre nominella löneökningar, sade Per Jansson till journalister efter ett webbinariet.

”Vi har under en ganska lång period i Sverige haft måttliga nominella löneökningar, trots att ekonomin gått bra. Ett skäl skulle jag gissa är att vi haft problem med för låg, snarare än för hög, inflation och att lönebildningen betingats av det. Det har inte funnits lika högt behov av högre nominella löneökningar för att få reallöneökningar”, sade han.

Detta kan komma att ändras om inflationen nu stiger, tillade han.

”Man kan tänka sig att det påverkar lönebildningen en del och att det kan sätta en viss press upp på nominella löneökningar, för att det helt enkelt krävs för att få högre reala löneökningar”, sade Per Jansson.