Räntan Riksbankschefen Erik Thedéen är "trogen" det riksbanksdirektionen har sagt om utsikterna för penningpolitiken även efter att den underliggande inflationen kom in klart över prognos i januari. Det sa han vid en pressträff på tisdagen.

Han konstaterade att Riksbanken sammanträder först den 25 april nästa gång. 

”Vi har ju ganska mycket tid, och därmed mycket statistik som kommer, och då tycker jag att jag vill vara trogen det budskapet, nämligen inkommande data gäller”, sa Erik Thedéen.

”Om jag nu börjar guida i den ena eller andra riktningen – och så kommer data som pekar i den andra riktningen – då kan det här bli en ganska rörig historia”, fortsatte riksbankschefen.

Han påminde om att Riksbanken har guidat för att styrräntan kan höjas med 25 eller 50 punkter i april, ”vi har inte sagt att vi gör det, vi har sagt att vi guidar åt det hållet, och det är inkommande data” som avgör.

Erik Thedéen upprepade också att inflationen i januari, framför allt den underliggande inflationen, ”gick i fel riktning, och det var inte bra.”

”Men om det sen innebär att vi kommer att höja på det ena eller andra sättet – det kommer jag inte att uttala mig om. Jag kommer att avvakta inkommande data, och då får vi se om vi guidar eller om vi helt enkelt återkommer till det när beslutet fattas”, sa han.

Erik Thedéen sa samtidigt att Riksbanken inte har några egna indikatorer som antyder att inflationstrenden kan ha vänt i en mer positiv riktning, det vill säga neråt, efter det oväntat höga januariutfallet.

”Vi går ju på officiella data. Vi har ju det här som det refereras till, nämligen matpriskollen – det är ju lite svajigare kanske möjligen men det indikerar ju åt fel håll. Är det andra prisgrupper som har gått åt rätt håll? Det får vi återkomma till och se”, sa han.

Enligt besked från den oberoende sajten ”Matpriskollen” på måndagen steg matpriserna med 2,5 procent mellan januari och februari, vilket var den högsta ökning som noterats under en månad sedan mätningarna startade 2015

Riksbankschefen tillade att Riksbanken, liksom andra aktörer, försöker ”lägga pusslet efter bästa förmåga”, men att därifrån uttala sig om att sannolikheten för en större eller mindre höjning har ökat eller minskat ”det vill jag inte göra nu, för jag helt enkelt vet hur osäkert det är, och då tror jag att det gör mer skada än nytta”.