Bolån Genomsnittsräntan för tremånaders bolån fortsatte att stiga i november om än i långsammare takt än tidigare. Samtidigt visar statistik från Compricer att snitträntorna inte stigit i samma omfattning som Riksbankens styrränta.

I november höjde Riksbanken styrräntan för fjärde gången i år. Totalt har den höjts med 2,50 procentenheter. Men effekten på bolånen har ännu inte fått fullt genomslag. Snitträntan på tremånaders bolån steg visserligen 0,12 procentenheter till 3,08 procent i november. Men hittills i år är uppgången 1,76 procent, alltså klart lägre än Riksbankens räntehöjningar.

Men snitträntorna för tremånaderslån har förstås en viss eftersläpning så vi lär få se fortsatta ökningar framöver.  Riksbankens senaste räntehöjning på 0,75 procentenheter gällde från den 30 november och kommer att märkas först framöver. 

Lägst snittränta i november hade ICA Banken med 2,69 procent. Högst snittränta hade Nordea med 3,57 procent. Skillnaden är därmed hela 0,88 procentenheter mellan den lägsta och högsta snitträntan.

När det gäller genomsnittsräntan för 3-års bundet steg den med 0,02 procentenheter till 4,16 procent under november. Lägst treårsränta hade ICA Banken och Nordea – båda på 4,02 procent. Danske hade högst snittränta på 4,39 procent. Skillnaden mellan den lägsta och högsta snitträntan var därmed 0,37 procentenheter.

Genomsnittsräntan för 5-års bundet var i november 4,11 procent vilket är samma nivå som föregående månad. Handelsbanken och Nordea hade den lägsta femårsräntan (3,91 procent) medan Danske hade högst (4,36 procent). Skillnaden mellan den lägsta och den högsta räntan var 0,45 procentenheter.

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se

Annons:
Jämför bolån och snitträntor på bolån genom oss och Compricer och hitta den lägsta aktuella boräntan!