Räntan Med en svensk ekonomi som tycks ha utvecklats starkare än väntat i början av året, trots ett fortsatt besvärligt smittläge, och en inflation väl i linje med prognos finns få skäl att räkna med att Riksbanken ska besluta om nya stimulanser. Det framgår av Infronts enkät inför tisdagens räntebesked från Riksbanken. 

Å andra sidan behöver sannolikt direktionen bli mer övertygade om att inflationen verkligen är på väg att uthålligt nå målet innan det blir aktuellt att signalera om kommande tillbakadragning av stimulanser. Det mest troliga är därmed att Riksbanken inte kommer att ändra policyhållningen nu.

Det framgår av Infronts enkät, där samtliga elva deltagande analytiker räknar med att reporäntan lämnas oförändrad, på 0,00 procent, på tisdag. Enigheten är lika stor om att ramen och tidsplanen för QE-programmet inte kommer att ändras nu (även om det kan komma detaljer om köptakten på kort sikt), och alla räknar också med att räntebanan fortsatt kommer signalera oförändrad styrränta under hela prognosperioden.

Vid föregående penningpolitiska mötet, den 9 februari, konstaterade Riksbanken att den svenska ekonomi hade stått emot den andra vågen av smittspridning förhållandevis väl, och trots fortsatt osäkerhet såg Riksbanken goda förutsättningar för en uppgång i efterfrågan när smittspridningen och restriktionerna minskar.

Beslutet blev därför att ramen för värdepappersköp lämnades oförändrad på 700 miljarder kronor, med en oförändrad tidsram till och med den 31 december 2021. Räntebanan indikerade, liksom tidigare, att reporäntan skulle ligga kvar på noll under hela prognosperioden.

Förhoppningarna om en minskning av smittspridningen har så här långt kommit rejält på skam. En tredje våg har rullat in med full kraft och förnyat pressen på sjukvården, men liksom under andra vågen tycks svensk ekonomi ha klarat utmaningarna väl och utvecklingen under första kvartalet verkar ha gått klart bättre än vad Riksbanken antog i februari (SCB publicerar BNP-indikatorn först den 29 april).

Nu ökar också takten i vaccineringarna, efter tidigare leveransbesvikelser, vilket bör innebära att Riksbanken inte bör ha förlorat hoppet om att minskade restriktioner är i sikte.

Efter en besvikelse i februaristatistiken kom mars-KPI in väl i linje med Riksbankens prognos, och inflationsförväntningarna har fortsatt stiga svagt även om de fortsatt ligger en bit under vad Riksbanken skulle önska.

Det har varit tunnsått med signaler från direktionsledamöterna de senaste veckorna. Senast ut var Henry Ohlsson som den 12 april talade om att Riksbanken haft en lugnare vår i år jämfört med 2020, och att ”det verkar ju ske en återgång under icke dramatiska och icke volatila former”.

”Vi får se vad vi landar i för beslut i april, men som jag sa: trenderna håller i sig under våren med väldigt lite volatilitet, så det tycker jag är intressant”, sade Henry Ohlsson.

Riksbankschefen Stefan Ingves talade den 16 mars om att de försenade vaccinleveranserna dämpar ekonomin, men att vi samtidigt har bättre lärt oss att leva med viruset drar åt andra hållet.

”Vi har lärt oss att hålla i gång den ekonomiska aktiviteten på ett annat sätt än vi trodde i april/maj för snart ett år sedan. I det avseendet kanske de tar ut varandra”, sade Stefan Ingves, och tillade: ”vi får fundera fram till april på vad nettot av detta är”.

Vice riksbankschefen Per Jansson talade samma dag om att debatten inflationen hade ändrats på senare tid, nu diskuteras även risken för en för hög inflation, framför allt i USA.

”Jag tror för egen del att risken för en högre inflation är ungefär lika stor som risken för en lägre”, sade han.

Men efter en lång tid med för låg inflation skulle det, enligt Jansson, inte göra något om inflationen i Sverige skjuter över målet en tid, det leder inte till ett behov av att göra penningpolitiken mindre expansiv.

”En för låg inflation skulle däremot kunna behöva mötas med en mer expansiv penningpolitik, i alla fall om det uppstår förtroendeproblem för vårt inflationsmål. I det fallet kan det också finnas behov av en lägre reporänta” fortsatte Per Jansson.

Ekonomerna på Swedbank noterar i ett kundbrev att Riksbanken troligen kommer att signalera att reporäntan blir kvar på 0 procent under hela prognosperioden, och att de behåller sina planer för värdepappersköp med en framtung inriktning även för tredje kvartalet.

”Makrobilden har ljusnat ytterligare under inledningen av 2021. Osäkerheten kring pandemin är dock fortsatt stor och även om inflationen i mars lyckades svinga sig tillbaka till Riksbankens prognosbana finns det frågetecken kring det underliggande inflationstrycket”, skriver Swedbanksekonomerna.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson skriver för sin del att ”vi räknar med att en enig Riksbank fortsätter köra med öppna spjäll”, vilket innebär att såväl styrränta, räntebana som tillgångsköpprogram lämnas oförändrade.

Han noterar också att det sällan har varit så stor skillnad mellan marknadens och centralbankernas bedömningar av de ekonomiska utsikterna. Marknaden blickar bortom pandemin och tar fasta på de extremt expansiva förhållandena samt risken för snabbt stigande inflation. Centralbankerna betonar istället att pandemin inte är över och att det i dagsläget finns mycket lediga resurser i ekonomierna.

”Penningpolitiska beslutsfattare drar paralleller med tidigare djupa ekonomiska kriser. Marknaden däremot ser det snarare som en extern chock som de flesta hushåll och företag, bland annat tack vare stödåtgärder, har klarat relativt väl”, skriver Torbjörn Isaksson.

Han tillägger dock det i tolkningen av centralbanker i allmänhet och Riksbanken i synnerhet är det viktigt att komma ihåg att inflationsmålet står i centrum mer än någonsin.

”Riksbanken har en tung ryggsäck att bära. Under mer än ett decennium har den bångstyriga inflationen mestadels legat under målet, trots en försvagning av kronans växelkurs. Det har urholkat trovärdigheten för inflationsmålet, vilket nu ska repareras”, skriver Torbjörn Isaksson.

David Oxley, senior Europaekonom på Capital Economics, skriver för sin del att Riksbanken kommer att vara ”nöjd med att bida sin tid”.

”Beslutsfattarna kommer nästan säkert lämna policyräntan oförändrad på noll igen (på måndag) och vi räknar inte heller med några förändringar i de andra policyspakarna”, skriver han.

David Oxley konstaterar att aktuella data tyder på att den svenska ekonomin har fått en jämförelsevis ljus start på året. Inflationen steg också till nära Riksbankens mål i mars, och väntas överstiga målet kommande månader.

”Men det kommer inte att påverka beslutsfattarna som har indikerat att de kommer att se igenom en temporär uppgång i huvudinflationen… Sammantaget, manegen är krattad för att reporäntan ska lämnas på noll under överskådlig framtid”, skriver han, och tillägger att en normalisering av balansräkningen knappast kommer att inledas förrän tidigast 2024.

Deltagare: Capital Economics, DNB, Handelsbanken, HSBC, Länsförsäkringar, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank, Teknikföretagen, UniCredit

Foto: Shutterstock
Aktier
Här är analytikernas aktiefavoriter i sommar
Foto: AP/TT
Wall street
Brett ned i New York
Portföljen
Snabb revansch för portföljen
Stockholmsbörsen
Nedgången mildrades vid stängningenDefensiva aktier höll emot bäst
Aktier
Spararna återvänder till folkaktiernaInvestor månadens mest köpta aktie
Aktier
Veckans mest blankade aktier
Analyser
Nokias rapport rosas av UBS, Kepler och Nordea
30/7
Trading Direkt med dagens börsnyheter och teknisk analys
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Foto: Copyright (c) 2018 nyker/Shutterstock. No use without permission.
Asien
Nya börsfall i Asien
Fonder
Sverigefonder i topp i juliPrivatspararna säljer ut sina Kinafonder
Aktier
Kapitalförvaltaren: Aktier att köpa just nu”Fortsatt bekväm med att äga aktier”
Analys
Investmentbank sänker Oncopeptides riktkurs med 75 procent
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Securitas slog förväntningarna
Foto: Shutterstock
Rapport
Något under förväntan för Millicom
Konjunk
KI:s barometerindikator: Högsta värdet hittills
Foto: istockphoto
Rapport
Nokia krossar analytikernas förväntningarDubblar resultatet jämfört med estimaten
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens köprekar
Foto: Shutterstock
Sektor
Förvaltaren om Kina: Återgång till klassisk socialism"Bolagsägare skänker bort börsposter för att slippa granskning"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Något bättre än väntat för Astra ZenecaProduktförsäljningen ökade 33 procent
Foto: istockphoto
Rapport
Klart bättre än väntat från Lundin Mining
USA
USA: Senaten enad om det stora infrastrukturpaketet
Räntan
Fed lämnar räntan oförändradÄndrar inte heller obligationsköpen
Köptips
AFV: En aktie att köpa
Foto: istockphoto
Bostad
Danske: Kraftigt fall för bopriserna i Stockholm"Temporär sättning"