Riksbanken utreder bostadsmarknaden

Riksbanken utreder bostadsmarknaden

Publicerad 2010-02-09 15:02

Stigande bopriser har hittills inte sett som en riskfaktor av Riskbanken, men nu ska frågan ändå utredas. Utredningen ska också undersöka verktyg för att förebygga att risker byggs upp.

Utredningen ska belysa relationen mellan bostadsmarknaden och Riksbankens uppgifter och mål. Den ska även ta upp utvecklingen på marknaden för kommersiella fastigheter.

I Sverige har bostadspriserna stigit kraftigt under flera år. Inga stora prisfall har skett och bankernas kreditförluster från hushållens lån för bostäder har varit mycket små. Det finns flera faktorer som talar för att prisuppgången i Sverige beror på fundamentala faktorer. Men det kan också finnas risker på den svenska bostadsmarknaden.

– Det behövs en mer sammanhållen utredning om utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Riksbankens och andra bedömares analyser har oftast avsett enskilda frågor och resultaten är inte entydiga. Den här utredningen är tänkt att ta ett större grepp om bostadsmarknaden från både ett makroekonomiskt och finansiellt stabilitetsperspektiv. säger riksbankschef Stefan Ingves.

Utredningen ska belysa relationen mellan bostadsmarknaden och Riksbankens uppgifter och mål. I uppdraget ingår bland annat att undersöka vilka risker som finns på den svenska bostadsmarknaden och vilka verktyg som kan förebygga att risker byggs upp. Utredningen ska också analysera utvecklingen på marknaden för kommersiella fastigheter.

PRIVATA AFFÄRER