Vice riksbankchef Cecilia Skingsley vid presentationen av Riksbankens planerade e-krona.

E-kronan Riksbanken har påbörjat arbetet med att utveckla lösningar för en eventuell framtida e-krona och upphandlar nu en leverantör för stöd i detta arbete. Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Avsikten är att Riksbanken i samarbete med leverantören ska utarbeta förslag, på hur en e-krona skulle kunna fungera. Målet är att bredda bankens kunskap om e-kronans tekniska möjligheter.

Upphandlingen pågår under sommaren och hösten 2019 och därefter påbörjas utvecklingsarbetet tillsammans med den upphandlade leverantören.

Under 2020 ska en teknisk plattform för e-kronabetalningar samt några olika former av betalningssätt för e-kronor utvecklas och testas. Därefter bestämmer Riksbanken om avtalet ska förlängas och fler användningsfall och funktionaliteter ska tas fram.