Finans Riskerna för den finansiella stabiliteten har ökat sedan i våras, och det är därför viktigt att motståndskraften ökar. Det framgår av ett pressmeddelande med anledning av Riksbankens stabilitetsrapport.

Riksbanken konstaterar att avmattningen i världsekonomin har bidragit till förväntningar om fortsatt mycket låga räntor de kommande åren. Många centralbanker har också gjort penningpolitiken mer expansiv under året. I en sådan miljö kan marknadsaktörerna välja att öka sitt risktagande, vilket kan leda till att tillgångar blir övervärderade och skuldsättningen ökar på ett ohållbart sätt.

”I Sverige medför hushållens höga skulder och sårbarheterna i banksystemet att det svenska finansiella systemet är känsligt för störningar. Det är därför viktigt att motståndskraften i det finansiella systemet ökar”, skriver Riksbanken.

Konjunkturen i såväl Sverige som omvärlden har mattats av. Handelskonflikten mellan USA och Kina samt oklarheterna kring brexit bidrar till att det är osäkert hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Om den ekonomiska utvecklingen blir betydligt sämre än förväntat eller om viljan att ta risk plötsligt skulle minska skulle det kunna blottlägga sårbarheter som byggts upp i det finansiella systemet.

Hushållens skulder är historiskt höga och har vuxit kraftigt under många år. Detta gör den svenska ekonomin sårbar, särskilt om bostadspriserna skulle falla kraftigt. I dagsläget stiger bostadspriserna i måttlig takt, men den framtida utvecklingen är osäker. Erfarenheter visar att finansiella kriser och fall i bostadspriserna historiskt sett har fått djupare och mer varaktiga konsekvenser om de föregåtts av kraftigt stigande skulder.

Att hushållens skulder har stigit under lång tid beror bland annat på att räntorna har fallit, men framför allt på att bostadsmarknaden fungerar dåligt och att skattesystemet inte är väl utformat ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv. Därför behövs åtgärder inom bostads- och skattepolitiken.

Riksbanken konstaterar också att det finns sårbarheter i det svenska banksystemet som bland annat hänger ihop med dess storlek, att bankerna är nära kopplade till varandra, och att de har begränsade kapitalnivåer och, i vissa avseenden, låg motståndskraft mot likviditetsrisker.

Sårbarheterna i banksystemet gör det angeläget att bankerna har tillräcklig motståndskraft. Bankerna behöver öka sitt kapital i förhållande till sina totala tillgångar.

Riksbankens stresstester av bankers likviditet visar dessutom på väsentliga likviditetsbehov vid finansiell stress. Det är därmed viktigt att bankerna fortsätter att minska sina likviditetsrisker genom att förlänga löptiden på sin finansiering. Samtidigt är det viktigt att bankerna håller tillräckliga likviditetsreserver i såväl svenska kronor som utländsk valuta.

Riksbanken noterar även att klimatförändringarna och omställningen till en mindre fossilbaserad ekonomi kan innebära risker för det internationella finansiella systemet, som det bör tas hänsyn till. Det är också viktigt att myndigheter, banker, finansiella infrastrukturföretag och andra finansiella aktörer arbetar med att förebygga cyberhot i sina system.

Problem på bostadsmarknaden kräver politiska lösningar

Hushållens skulder är historiskt höga och har vuxit under många år. Det gör den svenska ekonomin sårbar, särskilt om bostadspriserna skulle falla kraftigt. Det skriver Riksbanken i stabilitetsrapporten som publicerades på onsdagen.

Även om bostadspriserna stiger i måttlig takt i dagsläget är den framtida utvecklingen osäker.

”Erfarenheter visar att finansiella kriser och fall i bostadspriserna historiskt sett har fått djupare och mer varaktiga konsekvenser om de föregåtts av kraftigt stigande skulder”, skriver Riksbanken.

Därför är det positivt att skulderna nu växer i något långsammare takt, att nya bolånetagare lånar något mindre i förhållande till sina inkomster och att bostadspriserna inte stiger lika snabbt som tidigare.

Riksbanken skriver vidare att fallande räntor är en av anledningarna till att hushållens skulder stigit under en lång tid, men framförallt på att bostadsmarknaden fungerar dåligt och att skattesystemet inte är väl utformat ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv. Därför behövs åtgärder inom bostads- och skattepolitiken.

I september publicerades detaljer om de åtgärder som planeras från politiskt håll för att åtgärda problemen på bostadsmarknaden, bland annat ett höjd investeringsstöd till byggande av hyresrätter och studentbostäder, och en höjning av taket för uppskov vid försäljningar av bostäder. Men enligt Riksbanken krävs mer genomgripande förändringar för att hantera de grundläggande problemen på bostadsmarknaden.

”Om bostads- och skattepolitiska åtgärder inte genomförs i den utsträckning som krävs och skulderna börjar öka i snabbare takt kan makrotillsynsåtgärder behöva skärpas. Det är därför viktigt att Finansinspektionen löpande utvärderar effekten av sina makrotillsynsåtgärder och har beredskap att agera om riskerna ökar”, skriver Riksbanken.

Analys
DNB: Därför är det köpläge i Bonava
Analys
Analys: Autolivs starka orderbok ger bättre marginaler"Hög lönsamhet och bättre kassaflöde"
Analyser
Flera köprekar bland torsdagens analyser
Börsen
Fortsatt börssuccé för Saudi Aramco
Börsen
Börsen vände ned
Notering
Debutanterna åt olika håll i premiärhandelnTvå nya bolag handlas på First North
Fonder
Sparekonomen: Nysparandet i miljöfonder 20 gånger större i år
Aktietips
Två heta köptips - och två aktier du kan strunta i
Bostad
Nyproduktion säljs allt närmare inflyttning
Fed
Fed lämnar styrräntan oförändradSpår oförändrad ränta hela nästa år
Asien
Mest uppåt i Asien
Foto: AP/TT
Wall Street
Wall Street: Dragning uppåt efter räntebeskedet
Fonder
Fondbranschen: Så ska koldioxidavtryck redovisas
Bolån
Snitträntorna föll i november
Brexit
Aktieexperter: Räkna med brittiskt kursrally"Brittiska bolag på 30-årslägsta"
Valuta
Uppåt för kronan efter inflationsstatistiken
Räntan
Sparekonomen: Riksbanken höjer räntan efter inflationssiffrorna
Inflation
Inflation i linje med Riksbankens prognosBäddar för räntehöjning
Analyser
Här är onsdagens fyra färska köprekar
Portföljlån
Erbjuder nya lån med portföljen som säkerhet
Notering
Saudi Aramco maxrusar i premiärenÄr nu världens största noterade bolag
Bostad
Hemnet: Budpremien på bostadsrätter stigerÖver 10 procent i Stockholm
Foto: Jennifer Glans/Pensionsmyndigheten/TT
Premiepensionen
Dags för årets miljardregn över pensionsspararna
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Analys
HSBC: SAS-aktien är "översåld"Står fast vid köprekommendation
Fonder
Spararna tankar aktiefonderGlobal- och Sverigefonder lockar mest