RIKSBANKEN: REPORÄNTA OFÖRÄNDRAD PÅ 0,00% (NY)

2021-11-25 09:37:49

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 0,00 procent.

Enligt Infronts enkät väntade samtliga av 10 tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019, då den höjdes med 0,25 procentenheter till 0,00 procent.

Riksbankens prognos är att innehavet av räntepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022, varefter det gradvis minskar och att reporäntan höjs under senare delen av 2024.

"Med en sådan penningpolitik väntas inflationen vara vid målet på sikt", skriver Riksbanken.

Direktionen var enig om beslutet.

Riksbanken slopar i pressmeddelandet det tidigare budskapet om att den kan sänka reporäntan eller på annat sätt göra penningpolitiken mer expansiv om inflationsutsikterna försvagas. Det gäller särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat.

De slopar även budskapet att en mindre expansiv penningpolitik blir motiverad om inflationen påtagligt och varaktigt väntas överstiga målet, enligt Riksbanken.

För att kompensera för kommande förfall i värdepappersportföljen har direktionen beslutat att Riksbanken ska köpa obligationer för 37 miljarder kronor under första kvartalet 2022.Direkt-SE