RIKSBANKEN: REPORÄNTA OFÖRÄNDRAD PÅ 0,00%

2021-11-25 09:30:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 0,00 procent.

Enligt Infronts enkät väntade samtliga av 10 tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019, då den höjdes med 0,25 procentenheter till 0,00 procent.Direkt-SE