Riksbanken Som väntat låter Riksbanken, med Stefan Ingves i spetsen, reporäntan ligga kvar på -0,25 procent. Liksom tidigare väntas räntan höjas mot slutet av året eller i början av nästa år.

Att utvecklingen i stora drag varit i linje med Riksbankens prognos talar för att i dagsläget hålla fast vid den tidigare kommunicerade inriktningen på penningpolitiken det närmaste halvåret, skriver Riksbanken.

I linje med prognosen i juli lämnas reporäntan därför oförändrad på –0,25 procent och liksom tidigare indikerar prognosen att räntan höjs mot slutet av året eller i början av nästa år. Låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att räntan därefter väntas höjas i en långsammare takt än i föregående prognos.

I enlighet med beslutet från april 2019 köper Riksbanken statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 45 miljarder kronor från juli 2019 till december 2020.

Riksbankens prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta:

  2019 2020 2021
KPI 1,8 (1,8) 1,9 (2,2) 2,1 (2,6)
KPIF 1,7 (1,7) 1,7 (1,8) 1,8 (1,9)
BNP 1,5 (1,8) 1,5 (1,6) 1,9 (1,8)
Arbetslöshet, procent 6,6 (6,3) 6,7 (6,5) 6,8 (6,6)
Reporänta, procent -0,3 (-0,2) 0,0 (0,1) 0,2 (0,5)