Pandemin Coronapandemin har påverkat storföretagen kraftigt och situationen har försämrats exceptionellt snabbt. Företagen drabbas genom produktionsstörningar, minskad efterfrågan och finansieringssvårigheter. Det framgår av en intervjuundersökning som Riksbanken genomfört mellan den 12-28 februari. 31 företag med cirka 230.000 anställda ingår i undersökningen.

Den 4-6 mars respektive den 16-19 mars genomfördes dessutom telefonintervjuer med drygt 50 industri-, handels- och tjänsteföretag respektive drygt 60 industri-, bygg-, handels- och tjänsteföretag samt branschorganisationer, med anledning av coronavirusets utbrott och spridning.

”Det började som ett utbudsproblem, nu är det ett efterfrågeproblem”, skriver Riksbanken i ett citat från undersökningen.

Började stänga ner

Under förra veckan började delar av industrin att stänga ner fabriker i Sverige. Det berodde inte så mycket på att man hade problem att få tag på varor från Kina, produktionen där har börjat komma igång igen. Istället handlade det om de restriktioner i delar av Europa som förhindrar personal att komma till arbetsplatser och om stängda gränser som hindrar transporter.

Industrin skjuter också upp investeringar och underhåll av anläggningar, bland annat för att hålla kostnaderna nere. Det får effekter vidare ut i ekonomin genom att underleverantörer förlorar intäkter.

”Extremt stort tapp”

Reseföretag, hotell och restauranger rapporterar om ett extremt stort tapp i försäljning de senaste veckorna. Om situationen inte ändras snart befarar man att verksamheter behöver stängas ner. I kontrast till detta står dagligvaruhandeln som sett en kraftigt ökad försäljning, inte minst av konserver, toalettpapper och läkemedel. Även klädhandeln berättar om en tydligt minskad försäljning. Eftersom ledtiderna från Kina är ganska långa har de flesta hittills inte påverkats av leveransstörningar, men man väntar sig försenade leveranser framåt sommarsäsongen.

Handels- och tjänsteföretagen försöker på olika sätt minska sina fasta kostnader för att möta den lägre efterfrågan. Man förhandlar om hyror, har dragit ner på tillfällig arbetskraft och varslar fast anställda. Även fordonsindustrin rapporterar om personalneddragningar. Övriga industriföretag har ännu inte behövt minska antalet anställda men tror att man kommer behöva göra det framöver. Företagen är positiva till regeringens åtgärdspaket och utreder hur de kan använda sig av detta. Samtidigt uppger flera att mer krävs för särskilt utsatta branscher.

Svårt finansiera

Riksbanken noterar vidare att flera industriföretag anser att villkoren för finansiering och brist på likvida medel ses som det största problemet. Och givet turbulensen på finansmarknaderna är det svårt att finansiera sig genom att ge ut företagscertifikat eller obligationer.

”Det finns ett stort behov av lån för att överbrygga den akuta perioden samtidigt som bankernas upplevs vara överlastade med förfrågningar. Storföretagen är framför allt oroliga för hur kunder och underleverantörer kommer att påverkas. De mest utsatta branscherna upplever det samtidigt som svårast att få lån av bankerna”, skriver Riksbanken.

 

Analyser
Flera nya köprekar bland fredagens analyser
Börsen
Öppning klart nedåt
Guld
Privatsparare rusar till guld
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Klockan 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Pandemin
Riksbanken: Pandemin har påverkat storföretagen kraftigt
Analys
Nordea: Ica gynnas av coronaepidemin
Pandemin
Javeus: Detta krävs för att uppgångarna ska fortsättaBlir detta historiens kortaste björnmarknad?
Pandemin
Danske spår BNP-nedgång på 5 procentInflationen sjunker till noll
Foto: istockphoto
Asien
Blandat i Asien med Tokyo i topp
Foto: AP/TT
Wall Street
Mycket kraftiga uppgångar på Wall StreetUpp över 20 procent på tre handelsdagar
Foto: Shutterstock
Aktie
Sinch i miljardaffär
Aktier
Blechers aktiefavoriter i pandemins spår
Pandemin
Mnuchin: Arbetslöshetssiffrorna inte relevanta just nu
Pandemin
Chocksiffror från USATre miljoner nya arbetslösa på en vecka
Foto: Shutterstock
Fonder
Spiltanstoppet tvingar fler fonder att stängaAvanza och Lysa drabbas också
Foto: Jessica Gow/TT
Aktie
Telia vinstvarnarSänker utdelningsförslaget
Foto: istockphoto
Fonder
Bodenholm-fonder avvecklas
Foto: Shutterstock
Pandemin
DNB: Gränsar till okontrollerat ekonomiskt haveri
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
DNB: Securitas har stark historik av att verka i svåra tider
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Aktier
Villrådiga analytiker söker modell som hittar botten
Aktier
Affärsvärlden: En aktie att köpa
Aktie
Sandvik sänker utdelningsförslaget
Aktie
Atlas Copco skjuter på beslut om utdelning