Riksbankschef Stefan Ingves sitter still i båten.

Riksbanken Riksbanken låter som väntat reporäntan ligga kvar på 0 procent. Även räntebanan lämnas orörd vilket inte var lika självklart. 

Riksbanken konstaterar visserligen att svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och att inflationen tillfälligt väntas bli högre än 2 procent det närmaste året innan den sjunker tillbaka igen.

Men för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Att räntan skulle lämnas oförändrad var alla analytiker eniga om. En majoritet spådde också oförändrad räntebana men det fanns också de som trodde att Riksbanken skulle signalera en räntehöjning i slutet av prognosperioden som sträcker sig fram till tredje kvartalet 2024.

Men det blev ingen ändring i räntebanan. Den lämnas kvar på på noll procent under hela prognosperioden.

Riksbanken fortsätter också att köpa värdepapper under fjärde kvartalet enligt tidigare beslut. Direktionens prognos är att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Som vanligt flaggade dock Riksbanken för att man både kan sänka och höja räntan om så läget kräver. 

”Direktionen kan sänka reporäntan eller på annat sätt göra penningpolitiken mer expansiv om inflationsutsikterna försvagas. Det gäller särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat. En mindre expansiv penningpolitik blir motiverad om inflationen påtagligt och varaktigt väntas överstiga målet”, skriver Riksbanken. 

Tabell: Riksbankens prognos för nyckeltal fram till och med tredje kvartalet 2024

  2021 2022 2023 2024 kv 3*
KPI 2,0 (1,6) 2,1 (1,7) 1,8 (1,8) 2,2 (2,3)
KPIF 2,3 (1,8) 2,1 (1,7) 1,8 (1,8) 2,1 (2,1)
BNP 4,7 (4,2) 3,6 (3,7) 2,0 (1,9) 1,8 (1,8)
Arbetslöshet, procent 8,8 (8,7) 7,6 (7,4) 7,2 (7,1) 7,0 (6,9)
Reporänta, procent 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)