Räntan (Uppdaterad) Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 0,00 procent.  Enligt Infront Datas enkät väntade samtliga av åtta tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019, då den höjdes med 0,25 procentenheter till 0,00 procent. Direktionen var enig om räntebeslutet och räntebanan.

Ramen för värdepappersköp utökas med 200 miljarder kr till totalt 500 miljarder kr. Tillgångsköpen kommer att pågå till och med juni 2021. Två av åtta analytiker hade väntat utökade tillgångsköp nu. Riksbanken kommer också att börja köpa företagsobligationer i september.

Sänker räntor för banker

Riksbanken har vidare beslutat att sänka räntor och förlänga löptider för utlåningen till bankerna, räntan sänks från reporäntan plus 0,2 procentenheter till reporäntan, och lånen kommer att erbjudas till tre och sex månader löptid.

Riksbanken sänker också räntan i den stående utlåningsfaciliteten från reporäntan plus 0,2 procentenheter till reporäntan plus 0,1 procentenheter.

Längre löptider

Direktionen har också beslutat att förlänga löptiden för bankerna till vidareutlåning till företag från två till upp till fyra år samtidigt sänks det räntetillägg som utgår om kravet på vidareutlåning till företag inte uppfylls, från 0,2 till 0,1 procentenheter.

”Åtgärderna bidrar till att hålla nere det allmänna ränteläget i ekonomin och till att skapa en trygghet i att det finns tillgång till finansiering till en låg kostnad. På så sätt ger Riksbanken stöd till återhämtning i ekonomin och inflationen”, skriver Riksbanken.

Inflationen 2 procent

Den underliggande inflationen, mätt som KPIF exklusive energi, väntas stiga, men förbli under 2 procent hela prognosperioden tre år framåt. Det framgår av Riksbankens nya prognos.

För KPIF-inflationen gäller att den också är under 2 procent, förutom en tillfällig topp våren 2021.

Bild: Riksbankens prognos för KPIF-inflationen

image

Bild: Riksbankens prognos för KPIF exklusive energi

image

 

Riksbankens räntebana visar att räntan förväntas ligga kvar på noll hela prognosperioden. Det framgår av Riksbankens nya prognos.

”Reporäntan kan sänkas”

”Kombinationen av lämpliga åtgärder utvärderas kontinuerligt och kommer att anpassas till den ekonomiska utvecklingen. Riksbanken är beredd att fortsätta använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Även reporäntan kan sänkas om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd”, skriver Riksbanken.

 


Räntebana             Juli    April    Diff
2020:3 0,00% 0,00% 0,00%
2020:4 0,00% 0,00% 0,00%
2021:1 0,00% 0,00% 0,00%
2021:2 0,00%
2021:3 0,00%
2021:4 0,00%
2022:1 0,00%
2022:2 0,00%
2022:3 0,00%
2022:4 0,00%
2023:1 0,00%
2023:2 0,00%
2023:3 0,00%

Bild: Riksbankens nya och tidigare räntebana

image

 

Kronan stärks

Svenska räntor rör sig knappt medan kronan stärks en aning efter att Riksbanken meddelat att reporäntan lämnas oförändrad på 0,0 procent men att tillgångsköpen utökas och förlängs. Dessutom sänker Riksbanken räntorna för banker.

Vid 10.30-tiden handlades den svenska tvåårsräntan 1 punkt ned till 0,36 procent, från svensk stängning i går, medan tioårsräntan är stabil på -0,06 procent.

Den tyska tioårsräntan är samtidigt upp 4 punkter till -0,44 procent, jämfört med svensk stängning i går.

Samtliga åtta tillfrågade analytiker hade räknat med en oförändrad reporänta, medan endast två av åtta hade trott att Riksbanken redan vid detta möte skulle utöka tillgångsköpen.

Utökad ram för tillgångsköp

Ramen för värdepappersköp utökas med 200 miljarder kr till totalt 500 miljarder kr och tillgångsköpen kommer att pågå till och med juni 2021.

Dessutom beslutade Riksbanken att sänka räntor och förlänga löptider för utlåningen till bankerna samt några åtgärder till som ska underlätta för bankerna.

”Åtgärderna bidrar till att hålla nere det allmänna ränteläget i ekonomin och till att skapa en trygghet i att det finns tillgång till finansiering till en låg kostnad. På så sätt ger Riksbanken stöd till återhämtning i ekonomin och inflationen”, skriver Riksbanken.

”Stora negativa konsekvenser”

När det gäller det ekonomiska läget betonar Riksbanken att de negativa konsekvenserna av coronapandemin är mycket stora, både globalt och i Sverige, men noterar samtidigt att flera länder den senaste tiden har börjat dra tillbaka begränsningsåtgärder och det finns tecken på en återhämtning.

”Men utvecklingen är mycket osäker och Riksbanken bedömer att det dröjer innan den globala ekonomin är tillbaka på aktivitetsnivåerna före krisen”, skriver de.

Kombinationen av lämpliga åtgärder utvärderas kontinuerligt och kommer att anpassas till den ekonomiska verkligheten.

”Riksbanken är beredd att fortsätta använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Även reporäntan kan sänkas om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd”, skriver Riksbanken.

Analytiker tyckte att beskedet var åt det lite mjukare hållet. Att Riksbanken har en helt platt räntebana tre år framåt i tiden ger ytterligare argument till att de är ovilliga att sänka till minus igen, särskilt som inflationen förblir under målet hela prognosperioden.

SEB var en av två bedömare som trodde på en utökning och förlängning av QE-programmet redan nu.

”Beskedet var i linje med våra förväntningar. Det var väldigt små marknadsreaktioner, att QE-programmet skulle förlängas var väntat, men det fanns lite osäkerhet i marknaden om beskedet skulle komma redan i dag eller senare i höst”, säger Lina Fransson, räntestrateg vid SEB, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Duvaktig signal”

Swedbank anser att de nya lättnaderna sänder en duvaktig signal och de håller fast vid prognosen om fortsatt nollränta 2020-2021, och även Handelsbanken tycker att beskedet var lite mjukare än väntat.

Tidigare på morgonen visade svenska inköpschefsindexet från Silf/Swedbank en uppgång till 47,3 i juni, från reviderade 40,0 månaden före (39,2), väntat enligt Infronts prognosenkät var en uppgång till 46,0 i juni.

Utfallet innebär att en stor del av nedgången i indexet under våren har hämtats tillbaka, vilket tyder på att konjunkturbotten i tillverkningsindustrin har passerats.

”Den stora uppgången i juni ska dock ses som en rekyl efter en exceptionell djup nedgång under våren men får även stöd av de lättnader i restriktionerna som gjorts kring coronaviruset”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Uppgången i PMI-total drevs i juni av delindex för orderingång och produktion, om än från historiskt låga nivåer.

Euroområdets definitiva PMI steg till 47,5 i juni, från preliminära 47,4 och 39,4 i maj.

”Stark initial återhämtning”

Chris Williamson, chefekonom vid IHS Markit, säger i en kommentar att PMI-utfallet visar ytterligare tecken på att eurozonens tillverkningsindustrier ser en stark initial återhämtning efter lättandet av restriktioner.

”Förväntningarna för resten av året har också studsat tillbaka snabbt i hopp om att ekonomin kommer att fortsätta återhämtningen”, säger han.

Annan makrodata hittills på onsdagen har visat att tysk detaljhandel oväntat steg med 13,9 procent i maj, jämfört med föregående månad. Väntat var en uppgång med 3,9 procent.

Jämfört med motsvarande månad föregående år steg försäljningen, icke kalenderkorrigerat, med 3,8 procent mot väntade 3,5 procent.

Commerzbank undrar i ett kundbrev var krisen är och noterar att försäljningen till och med var betydligt högre än i januari och februari, det vill säga före nedgången orsakad av coronakrisen.

”Vissa kanske ifrågasätter tillförlitligheten i dessa siffror, och faktiskt revideras detaljhandelssiffrorna ofta rejält. Men de kommer att inkluderas i beräkningarna för andra kvartalets BNP”, skriver Commerzbank.

Från Tyskland kom även arbetsmarknadsstatistik som visade att arbetslösheten steg från 6,3 till 6,4 procent i juni medan antalet arbetslösa steg betydligt mindre än väntat.

Kronan något starkare mot euron

Långa USA-räntor pekar uppåt i förmiddagens europeiska förmiddagshandel, med tioårsräntan 5 punkter upp till 0,68 procent.

I eftermiddag riktas blickarna främst mot AFP privat sysselsättning och ISM-index för industrin.

På valutamarknaden handlas euron marginellt starkare kring 1:124 mot dollarn, som i sin tur har tappat en aning till 107:5 mot yenen.

Kronan är knappt 1 öre starkare mot euron och drygt 1 öre starkare mot dollarn.

       onsdag kl 10.25 (tisdag kl 16.15)
       ===================================
USD/SEK  9:3077 (9:3236) EUR/USD  1:1239 (1:1224)
EUR/SEK  10:4586 (10:4652) USD/JPY  107:52 (107:65)
Ty obl 2  -0,68  (-0,69) Ty obl 10  -0,44  (-0,48)
US obl 2   0,16  (0,16) US obl 10  0,68  (0,63)
Sv obl 2  -0,36  (-0,35) Sv obl 10  -0,06  (-0,06)

Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Börsen
Veckoavslut i dur
Foto: AP/TT
Wall Street
Uppåt på börserna i New YorkTechsektorn fortsätter gå starkt
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"