RIKSBANKEN: HÖJER STYRRÄNTAN TILL 2,50% (1,75%) (NY)

2022-11-24 09:36:23

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,50 procent (1,75).

Enligt Infronts enkät väntade sig åtta av nio tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle höja styrräntan med 75 punkter, till 2,50 procent. En trodde att räntan skulle höjas med 50 punkter, till 2,25 procent.

Riksbanken ändrade senast styrräntan vid det penningpolitiska mötet den 19 september 2022, då den höjdes med 1,00 procentenheter till 1,75 procent.

Beslutet om styrräntan och räntebanan var enigt.

"Direktionen bedömer att penningpolitiken behöver stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet, jämfört med bedömningen i september. För att få ner inflationen och värna inflationsmålet har direktionen därför beslutat att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent", skriver Riksbanken.

"Räntan väntas höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent. I linje med tidigare prognos kommer Riksbanken från årsskiftet låta innehavet av värdepapper minska i takt med förfall. Även det innebär en viss åtstramning av penningpolitiken", fortsätter de.Direkt-SE