RIKSBANKEN: HÖJER STYRRÄNTAN TILL 2,50% (1,75%)

2022-11-24 09:30:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,50 procent (1,75).

Enligt Infronts enkät väntade sig åtta av nio tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle höja styrräntan med 75 punkter, till 2,50 procent. En trodde att räntan skulle höjas med 50 punkter, till 2,25 procent.

Riksbanken ändrade senast styrräntan vid det penningpolitiska mötet den 19 september 2022, då den höjdes med 1,00 procentenheter till 1,75 procent.Direkt-SE