Riksbanken Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,50 procent. Det är i linje med vad analytikerna förväntat sig. Samtidigt skriver Riksbanken upp räntebanan och spår nu att styrräntan toppar strax under 3 procent.

Enligt Riksbanken finns risk att dagens höga inflation biter sig fast. Det är därför av största vikt att penningpolitiken verkar för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras runt målet på 2 procent inom rimlig tid.    

”För att få ner inflationen och värna inflationsmålet har direktionen beslutat att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent”, skriver Riksbanken.

Enligt Infronts enkät väntade sig åtta av nio tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle höja styrräntan med 75 punkter, till 2,50 procent. En trodde att räntan skulle höjas med 50 punkter, till 2,25 procent.

Riksbanken skriver samtidigt upp prognosen och spår nu att styrräntan toppar strax under 3 procent nästa år för att sedan ligga kvar där under prognostiden. 

Tabell: Riksbankens styrränteprognos (kvartalsmedelvärden). 

Kvartal November September Diff
2022:04 2,00% 1,90% 0,10%
2023:01 2,64% 2,35% 0,29%
2023:02 2,82% 2,52% 0,30%
2023:03 2,84% 2,52% 0,32%
2023:04 2,84% 2,52% 0,32%
2024:01 2,84% 2,52% 0,32%
2024:02 2,84% 2,50% 0,34%
2024:03 2,84% 2,47% 0,37%
2024:04 2,84% 2,44% 0,40%
2025:01 2,84% 2,41% 0,43%
2025:02 2,84% 2,38% 0,46%
2025:03 2,84% 2,35% 0,49%


Räntebeskedet var riksbankschef Stefan Ingves sista. Efter 17 år på posten avgår han vid årsskiftet och ersätts av  Finanspektionens generaldirektör Erik Thedéen.