Riksbanken Riksbanken, med Stefan Ingves i spetsen, höjer styrräntan med hela 1 procentenhet till 1,75 procent. Även räntebanan skruvas upp. 

De flesta analytiker hade spått en höjning på 75 punkter även om 100 punkter inte kunde uteslutas. 

Riksbanken konstaterar att inflationen är för hög. Den urholkar hushållens köpkraft och gör det svårare för  både företag och hushåll att planera sin ekonomi.

”Penningpolitiken behöver nu stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet. Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent”, skriver Riksbanken. 

”Stigande priser och högre räntekostnader är kännbara för hushåll och företag, och många hushåll får betydligt högre levnadsomkostnader. Det skulle dock bli än
mer smärtsamt för hushållen och för svensk ekonomi i allmänhet om inflationen blev kvar på dagens höga nivåer. Genom att Riksbanken höjer räntan mer nu minskar
risken för hög inflation på sikt och därmed behovet av en ännu större penningpolitisk åtstramning längre fram”, skriver Riksbanken.

Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret.

”Inflationsutvecklingen framöver är fortsatt svårbedömd och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet”, skriver Riksbanken. 

Räntebanan skrivs upp och Riksbanken spår nu en styrränta på 2,53 procent om ett år. Vid förra räntebeskedet i somras spåddes en styrränta på 1,94 procent under det tredje kvartalet 2023. 

Även inflationsprognosen skrivs upp. Riksbanken förväntar sig en inflation på i snitt 8,5 procent under 2023. Den tidigare prognosen låg på 7,1 procent. 

Tabell: Riksbankens räntebana (tidigare prognos inom parentes)

  2022 kv 3  2022 kv 4  2023 kv 3 2024 kv 3  2025 kv 3|
Styrräntan 0,82 (0,76) 1,90 (1,36) 2,53 (1,94) 2,47 (2,01) 2,35

 

Tabell: Riksbankens inflations- och arbetslöshetsprognos

  2021 2022 2023 2024 2025 kv 3*
KPI 2,2 (2,2) 8,6 (7,6) 8,5 (7,1)  2,2 (2,7) 1,7
KPIF 2,4 (2,4) 7,8 (6,9) 5,1 (4,2)  1,6 (2,0) 2,0
BNP 5,1 (5,1) 2,7 (1,8) -0,7 (0,7) 1,1 (1,3) 1,9
Arbetslöshet, procent 8,8 (8,8) 7,5 (7,5) 7,9 (7,7)  8,2 (7,9) 8,2