Räntan Konjunkturen har visat tecken på att stabiliseras, men samtidigt har det nya coronaviruset bidragit till osäkerhet. Det noterades vid Riksbankens penningpolitiska möte den 11 februari, enligt en sammanfattning av protokollet i ett pressmeddelande.

Den ovanligt milda vintern och lägre oljepriser håller nere inflationen 2020. Flera ledamöter ansåg att det finns goda skäl att betrakta nedgången i energipriser som tillfällig.

Ledamöterna konstaterade vidare att givet det låga ränteläget globalt och den osäkerhet som finns kring konjunktur- och inflationsutvecklingen är det lämpligt att ha en fortsatt låg styrränta även i Sverige.

”Direktionen betonade att penningpolitiken kommer att fortsätta att anpassas om förutsättningarna förändras. Flera ledamöter menade dock att positiva inflationsöverraskningar inte nödvändigtvis skulle behöva innebära att räntan höjs tidigare än i Riksbankens prognos”, stod det i protokollet.

Ledamöterna konstaterade vidare att man har fortsatt god beredskap att agera i händelse av ekonomisk kris.

”Givet det låga ränteläget i omvärlden går det inte att utesluta att reporäntan även i framtiden kan komma att bli negativ men flera ledamöter betonade även möjligheten att på olika sätt använda Riksbankens balansräkning i detta sammanhang”, står det i protokollet.

Ledamöterna poängterade också att vilka penningpolitiska verktyg som är lämpliga även beror på orsaken till en nedgång samt hur andra politikområden agerar.

Vänta-och-se-läge

Penningpolitiken i de stora valutaområdena har gått in i ett slags vänta-och se-läge, och för en liten öppen ekonomi som den svenska, med fria kapitalrörelser och ett stort beroende av utrikeshandel, är det naturligt att Riksbankens penningpolitik speglar detta.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid det penningpolitiska mötet den 11 februari, enligt protokollet från mötet.

Han påpekade dock att vänta-och-se inte är samma sak som att penningpolitiken är neutral eller passiv. Den reala reporäntan är fortfarande negativ, som den har varit sedan 2012 och väntas förbli under hela prognoshorisonten.

”Allt som allt kan det handla om en tidsperiod på 10 år eller mer med en negativ real penningpolitiskt satt ränta. Det är en situation som få, eller ens någon, kunde förutse för drygt tio år sedan”, sade Stefan Ingves.

Ingen brådska höja räntan

Han påpekade dock att framtiden kan bli annorlunda än i Riksbankens huvudscenario, och penningpolitiska åtgärder kan behövas tidigare än vad prognoserna indikerar.

”Konjunkturen kan utvecklas bättre och den svenska inflationen kan öka snabbare än i våra prognoser. I ett sådant scenario ser jag, som jag sagt tidigare, ingen brådska i att höja räntan. Inflationstakten kan få överstiga målet under en tid, speciellt med tanke på att inflationen historiskt sett oftare legat under målet än över”, sade riksbankschefen.

Om utvecklingen skulle bli sämre än väntat ser hand ett visst utrymme för penningpolitisk stimulans.

”Men utrymmet för räntesänkningar är begränsat och förutsättningarna för omfattande statsobligationsköp saknas. Skulle den ekonomiska utvecklingen bli väsentligt sämre än i vårt huvudscenario behövs sannolikt omfattande alternativa balansräkningsåtgärder i kombination med andra policyområden för att uppnå en effektiv policymix för att hålla efterfrågan uppe i Sverige”, sade Stefan Ingves.

 

 

Chatt
Hernhag: Fyra långsiktiga kvalitetsbolag"Två framtidssektorer att satsa på"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Bomarknaden: Prisförväntningarna rasar till rekordlåg nivå
Analys
Analyser: Avanzas gynnas av hög aktivitet i coronakrisen
Börsen
Sur avslutning på fredagsbörsen
Pandemin
UD förlänger reseavrådan till 15 juni
Bostad
Danske: Så mycket föll bostadsrättspriserna i StockholmSpår fortsatt nedgång kommande månader
Foto: AP/TT
Wall Street
Dyster jobbstatistik sänker Wall Street
Pension
Sänkta återbäringsräntor i coronakrisens spårÅtertag kan inte uteslutas
Foto: Hanna Franzén/TT
Krisen
Ingves: Riksbanken redo göra mer om det behövs"Räntesänkning inte huvudfrågan"
Foto: Fotograferna Holmberg/TT
Rapport
H&M:s försäljning nästan halverades i marsÖppnar 35 nya butiker i år
Aktie
Alfa Laval drar tillbaka utdelningsförslaget
Analyser
Många färska köprekar bland analyserna
Aktier
Norrmännen hamstrar aktierKöper oljejättar trots oljepriskollaps
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpris
Coronaviruset pressar elpriset
Aktie
Moodys sänker Swedbanks kreditbetyg
Oljan
Oljepriset rusade efter Trump-tweet
Krisen
Professorn: I bästa av världar är ekonomin sig lik efter krisen"Gamla jobb och företag duger fortfarande"
Bolån
Sparekonomen hyllar FI:s amorteringsbesked”Gör stor skillnad för enskilda”
Bolån
FI: Hundratusentals kan komma att ansöka om amorteringsfrihet
Bostad
"Slopad amortering lättnad för hushåll - inte bostadsmarknaden"
Foto: Allis Nettréus/SvD/TT
Pandemin
Landeborn: Ekonomin kan öppna upp efter påskMen dröjer längre i USA
Foto: istockphoto
Aktie
Autoliv drar tillbaka guidning och utdelning
Foto: Fotograferna Holmberg/TT
Pandemin
Uppgifter: H&M förhandlar om permitteringar för tusentals anställda
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
Spilttrad syn på Intrums aktieAnalytiker oense om virusets påverkan
Foto: istock
Fonder
Svenskarna står fast vid sitt långsiktiga sparandeMen hälften har sett över det