Riksbanken Riksbanken låter som väntat reporäntan ligga still på 0,0 procent. Men nu flaggar Riksbanken för att räntan börjar höjas i slutet av 2024. 

Konjunkturen är stark och inflationen har stigit snabbt, till stor del drivet av stigande energipriser. Riksbanken bedömer att inflationen faller tillbaka under nästa år. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och att under första kvartalet 2022 köpa obligationer för att kompensera för kommande förfall i Riksbankens värdepappersinnehav”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. 

Riksbanken spår att räntan ligger kvar på 0 procent fram till slutet av 2024 då räntan börjar höjas.

”Direktionens prognos är att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 och att det därefter gradvis minskar. Prognosen är också att reporäntan höjs under senare delen av 2024. Med en sådan penningpolitik väntas inflationen vara vid målet även på sikt”, skriver Riksbanken. 

  2020 2021 2022 2023 2024 2024 kv 4**
KPI 0,5 2,1 (2,0) 2,3 (2,1) 1,9 (1,8) 2,2 2,4
KPIF 0,5 2,3 (2,3) 2,2 (2,1) 1,8 (1,8) 2,1 2,1
BNP −2,8 4,7 (4,7) 3,8 (3,6) 2,0 (2,0) 1,5 1,6
Arbetslöshet 8,3 8,9 (8,8) 7,7 (7,6) 7,2 (7,2) 7,1 7
Reporänta 0 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,1 0,2