Krisen Coronapandemin har inneburit att stora delar av näringslivet har fått se efterfrågan falla extremt snabbt och kraftigt. Men situationen varierar stort mellan olika branscher. 

Det framgår av en intervjuundersökning som Riksbanken genomfört mellan den 6-11 maj. 62 industri-, bygg-, handels- och tjänsteföretag samt branschorganisationer ingår i undersökningen.

”I en del branscher kämpar företagen för sin överlevnad medan andra branscher i stället har sett påtagliga ökningar i såväl efterfrågan som arbetstillfällen. Den generella bilden är att det kommer att ta tid innan läget normaliseras”, skriver Riksbanken.

Undersökningen visar att företagen är överlag dämpade i sin syn på konjunkturutvecklingen framöver. En majoritet tror att konjunkturläget är sämre än normalt om sex månader och tre av fyra tror att det dröjer med än nio månader innan ekonomin har återhämtat sig igen.

I flera fall väntar man sig en långsam och trevande återhämtning, vilket även innebär att investeringarna hålls tillbaka. I en del branscher, som den hårt drabbade rese- och hotellnäringen, tror man att det kan ta två år innan läget är mer normalt igen.

Industribolagen noterar ”gröna skott” från Asien, men är samtidigt osäkra om utvecklingen och oroar sig för en ”double-dip” om det kommer en andra våg av smittspridning. Om produktionen inte kommer i gång ordentligt efter sommaren finns risk att man måste säga upp personal.

Byggindustrin har hittills varit relativt opåverkade av pandemin och byggkonjunkturen upplevs som fortsatt god. Men även dessa företag börjar nu märka av att kunder tvekar att sätta igång projekt och ser en minskad orderingång.

Företag inom dagligvaruhandeln och e-handeln upplever däremot ökad försäljningsvolym och omsättning. Här har man istället ökat antalet anställda och dessutom tidigarelagt investeringar i logistik.

Riksbank konstaterar vidare att stora företag med god kreditvärdighet får den finansiering de behöver. Uppfattningen är att Riksbankens och andra myndigheters åtgärder har bidragit till att stabilisera kreditmarknaderna, även om läget anses vara fortsatt skört. Företag med hög skuldsättning och/eller svag lönsamhet har dock akuta problem med finansieringen.

Undersökningen visar också att en majoritet av företagen förväntar sig att försäljningspriserna sjunker innevarande kvartal. Dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin, som inte har drabbats negativt av krisen, tror i stället på relativt stabila priser under kvartalet.