Bostad Bostadsmarknaden har utvecklats starkt under pandemin och såväl bostadspriser som bostadsbyggande har stigit snabbt. Nu finns dock tecken på att priserna planar ut, på en hög nivå. Det skriver Riksbanken i den penningpolitiska rapporten på tisdagen.

”Det finns nu tecken på att prisuppgången planar ut men det sker på en hög nivå, vilket talar för att bostadsbyggandet kommer att vara fortsatt lönsamt och fortsatt högt. Prognosen för bostadspriser och bostadsbyggande utgår från bedömningen att efterfrågan på bostäder kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren”, skriver Riksbanken.