Bostad Flera av de faktorer som bidragit till stigande bostadspriser de senaste åren väntas nu vändas till sin motsats de kommande åren. Prognosen är nu att bostadspriserna sjunker under prognosperioden. Det skriver Riksbanken i den penningpolitiska rapport som publicerades i samband med räntebeskedet på torsdagen. Efter en lång period med mycket låga boräntor väntas dessa stiga framöver.

”Dessutom bedömer Riksbanken att den kraftiga prisuppgången under pandemin till stor del berodde på ändrade preferenser hos hushållen för större bostadsyta och att många av dem tillbringat mycket tid i hemmen och tvingats hålla igen på annan konsumtion. I och med att restriktionerna nu avskaffats förväntas denna utveckling till viss del reverseras”, skriver Riksbanken.

Banken skriver vidare att det till detta kommer att det byggts ett stort antal nya bostäder de senaste åren, vilket har höjt utbudet.

Riksbankens prognos är att bostadspriserna sjunker under prognosperioden. Men de väntas dock fortfarande vara på en högre nivå än före pandemin.

”En risk är dock att anpassningsförloppet blir abrupt och att bostadspriserna sjunker tydligt. Det skulle kunna få såväl hushållens konsumtion som bostadsinvesteringarna att utvecklas svagare än i prognosen”, skriver Riksbanken.