Rapport Revolutionrace, som säljer egenutvecklade friluftskläder på nätet, redovisar en rejäl omsättningsökning drivet av stark utveckling i Tyskland. 

Revolutionrace redovisar ett rörelseresultat på 104 miljoner kronor för det tredje kvartalet (januari-mars) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 (64,4).

Rörelsemarginalen var 27,0 procent (25,9).

Nettoomsättningen uppgick till 367 miljoner kronor (245). Det motsvarar en omsättningsökning med 46 procent i lokala valutor under bolagets tredje kvartalet, inte minst tack vare en stark utveckling i Tyskland.

Det framgår av delårsrapporten.

Nettoomsättningen i Norden var oförändrad under kvartalet som en följd av fokuserade marknadsföringsinsatser utanför Norden, skriver bolaget. I region DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz) ökade nettoomsättningen med 93 procent och i övriga världen med 67 procent. Den starka tillväxten i region DACH drevs i huvudsak av en ”mycket god” utveckling i bolagets största marknad, Tyskland.

”En fortsatt god efterfrågan på bolagets multifunktionella produkter, såväl i etablerade som i nya marknader, tillsammans med ett stärkt varulager samt en framgångsrik optimering av marknadsföringskampanjer, har drivit hög tillväxt”, skriver vd Pernilla Nyrensten.

I kvartalet har Revolutionrace sett en fortsatt positiv utveckling på Amazon, och återlanserat på Amazon UK.

”Försäljningen på plattformen fortsätter att utvecklas starkt procentuellt om än från begränsade nivåer sett till bolagets totala omsättning. Partnerskapet med Amazon fortskrider över förväntan och vi ser därför över möjligheterna till utökat samarbete på flera marknader”, skriver vd:n.