Rapport Revolutionrace, som säljer egenutvecklade friluftskläder på nätet, dubblade vinsten samtidigt som omsättningen steg 95 procent. 

Revolutionrace redovisar ett resultat efter skatt på 56,5 miljoner kronor för det första kvartalet, juli-september, i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 (24,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:50 kronor (0:22).

Rörelseresultatet blev 72,7 miljoner kronor (32,4) och rörelsemarginalen var 28,0 procent (24,3).

Nettoomsättningen uppgick till 254 miljoner kronor (131), en tillväxt på 95 procent.

Stark inledning på innevarande kvartal

Revolutionrace noterar en fortsatt stark nettoomsättningstillväxt i inledningen av det andra kvartalet.

Det skriver bolagets vd Pernilla Nyrensten i rapporten för det första kvartalet.

”Sammantaget befinner vi oss in en hälsosam situation och Revolutionrace är väl positionerat för att fortsätta ta marknadsandelar”, skriver hon.

Bolaget bedömer att den komplicerade globala varuförsörjningssituationen med långa ledtider och dyrare transporter kommer att kvarstå. Även Revolutionrace har påverkats av situationen.

”Vi har emellertid agerat snabbt för att parera utmaningarna i marknaden och vi har hittat lösningar som gör att vi har kunnat uppfylla kundernas krav och förväntan”, skriver Pernilla Nyrensten.

”Tätare produktlanseringar”

Hon pekar på att några av höstens produktnyheter har dragits med förseningar och det andra kvartalet väntas därför ha tätare produktlanseringar i takt med att inleveranser av nya produkter sker.

”Vi räknar med att omfattande inleveranser kommer att ske inför den viktiga försäljningen under november och december. Vi har därför lagt betydande produktbeställningar och kommer under innevarande och kommande kvartal att fortsätta lageruppbyggnaden för att möjliggöra fortsatt hög och lönsam tillväxt”, skriver Revolutionrace vd.