RevolutionRace fortsätter att växa

2023-01-31 07:30:00

Andra kvartalet (1 oktober – 31 december 2022)

 • Periodens nettoomsättning ökade med 30 procent och uppgick till 509 (392) MSEK.
 • Bruttovinsten uppgick till 360 (280) MSEK vilket motsvarar en bruttomarginal om 70,7 (71,6) procent.
 • Rörelseresultatet exklusive kostnader för incitamentsprogram uppgick till 117 (117) MSEK motsvarande en justerad EBIT-marginal om 23,0 (29,8) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 105 (117) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 20,7 (29,8) procent.
 • Genomsnittligt nettoordervärde (AOV) uppgick till 876 (791) SEK.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,73 (0,82) SEK och efter utspädning till 0,73 (0,82) SEK.

Väsentliga händelser

 • Högsta nettoomsättningen under ett enskilt kvartal.
 • Tillväxt i samtliga regioner.
 • Kraftigt förbättrat kassaflöde och minskat varulager under kvartalet.
 • I oktober tillträdde Paul Fischbein som VD efter att har verkat som tillförordnad VD sedan augusti 2022.
 • Årsstämma hölls i november och beslutade om utdelning om 0,77 SEK per aktie, ändringar i styrelsen samt ett incitamentsprogram med teckningsoptioner.

Rapporten presenteras för investerare, analytiker och media i en webcast idag kl 10.00.

Om du önskar delta via webcasten, vänligen använd nedan länk:

https://ir.financialhearings.com/revolutionrace-q2-2023/register

Om du önskar delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via länken nedan:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001379

MFN