RevolutionRace fortsätter att växa

2022-11-08 07:30:00

Första kvartalet (1 juli – 30 september 2022)

  • Nettoomsättning i första kvartalet ökade med 8,5 procent och uppgick till 275,8 (254,2) MSEK.
  • Bruttovinsten uppgick till 196,8 (183,9) MSEK vilket motsvarar en bruttomarginal om 71,4 (72,4) procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 49,8 (72,7) MSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 17,4 (28,4) procent.
  • Genomsnittligt nettoordervärde (AOV) uppgick till 835 (793) SEK.
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,34 (0,50) SEK och efter utspädning till 0,34 (0,50) SEK.

Väsentliga händelser

  • Pernilla Nyrensten sa upp sig som vd den 15 augusti 2022.
  • Paul Fischbein tillträdde som tillförordnad vd för RevolutionRace den 16 augusti 2022. Den 7 oktober 2022 utsågs Paul till permanent vd.
  • Stark utveckling i DACH med en försäljningstillväxt om 39 procent.
  • Stark utveckling i Region Övriga världen med 34 procent försäljningstillväxt.
  • Lansering av ny kollektion för Teens.

Rapporten presenteras för investerare, analytiker och media i en webcast idag kl 10.00.

Följ presentationen live: https://financialhearings.com/event/44530

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 203 198 4884
US: +1 412 317 6300
Pinkod: 6035066#

MFN