Placera Tillväxtmarknaderna har halkat efter i spåren av pandemin. Men nu kan det snart vara dags för revansch spår flera analytiker. Men alla är inte lika optimistiska.

Stockholmsbörsen står i dag cirka 30 procent högre jämfört med årsskiftet samtidigt som MSCI:s världsindex är upp 15 procent. Desto sämre har det gått för tillväxtmarknaderna. MSCI Emerging Markets Index ligger i dag cirka 2 procent lägre än vid årsskiftet.

Men högre råvarupriser och hög vinsttillväxt gör att det kan vara dags för en omvärdering av tillväxtmarknaderna. Både Goldman Sachs, BofA, Lazard Asset Management med flera spår nu en boost för tillväxtmarknadsaktier i takt med att allt fler vaccinerar sig och ekonomierna återhämtar sig, rapporterar Bloomberg.

Bland annat pekas Sydafrika, Ryssland och Brasilien ut som de länder som har mest potential. Enligt Bloomberg har också kapitalinflödena till Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökat sedan i våras.

”Vi tror att denna trend kommer att fortsätta drivet av makrofaktorer och aktievärderingar. Energisektorn har hittills varit det största dragloket vilket gynnat ryska aktier men nu ser vi också inflöden i finans- och råvarusektorerna. Det sistnämnda gynnar Sydafrika”, säger BofA:s strateg Jure Jeric enligt Bloomberg.

Även Goldman Sachs tror på tillväxtmarknader, i synnerhet Brasilien, Mexiko och Ryssland.

”Vi anser inte att återgången till det normala i pandemin är inprisat i kurserna”, säger Caesarr Maasry på Goldman Sachs till Bloomberg.

Även den ekonomiska tillväxten har halkat efter på tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade marknader. Men under det fjärde kvartalet spår Lazard Asset Management att högre råvarupriser kommer att lyfta tillväxtmarknaderna.

”Med tanke på den position som många tillväxtmarknader har i den globala utbudskedjan så är ökade investeringar och konsumtion runt om i världen gynnsamt för tillväxtmarknader. Det gäller framförallt tillväxtkänsliga aktier som gynnas av de högre råvarupriserna men också bolag som producerar konsumentinriktade varor”, skriver Lazard enligt Bloomberg.

Men det finns förstås också en del risker. Kinas åtstramade regleringar mot tekniksektorn är en orsak till att det kinatunga tillväxtmarknadsindexet halkat efter. Goldman Sachs tror förvisso inte att regleringarna i sig kommer att påverka utanför Kina men däremot kan inbromsningen i den kinesiska ekonomin dra med grannländerna. Därför föredrar Goldman Sachs framförallt tillväxtmarknader utanför norra Asien.

Hos Blackrock är man än mer skeptisk när det gäller tillväxtmarknader. Där har man nedgraderat tillväxtmarknader till neutral vikt på grund av osäkerheterna kring dollarns utveckling och nedtrappade centralbanksstimulanser.

”Vi tror att tillväxtmarknaderna riskerar att få permanenta ärr av pandemin på grund av den långsamma vaccinationstakten om begränsade möjligheter till stimulanser”, säger Blackrocks Wei Li till Bloomberg.