Rapport Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 301 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 315 miljoner kronor enligt analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 850 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 865 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten sjönk med -5 procent jämfört med ett år tidigare (analytikersnitt -3,6). Vid utgången av det första kvartalet uppgick låneboken till 31,6 miljarder kronor, mot förväntningar om 31,0 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,8 procent vid utgången av kvartalet, mot analytikersnitt på 15,3 procent. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.

Kreditförlusterna uppgick till -195 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på -197 miljoner kronor.

”Samhällsnedstängningarna för att minska smittspridningen har framförallt påverkat den danska och norska marknaden negativt under årets första månader. Vi har genomfört ett antal olika aktiviteter för att vända den lägre nyutlåningen och mot slutet av kvartalet såg vi positiva tecken”, säger vd Nils Carlsson.