Rapport Nischbanken Resurs slog analytikernas förväntningar både när det gäller resultat och intäkter. 

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 284 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 269 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 810 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 777 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten växte 12 procent jämfört med ett år tidigare (analytikersnitt +1,2). Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick låneboken till 35,7 miljarder kronor (32,0).

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,2 procent vid utgången av kvartalet, mot analytikersnitt på 14,8 procent. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.

Kreditförlusterna uppgick till 197 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 189 miljoner kronor.