Bättre än väntat för Resurs

Publicerad 2018-02-06 07:40

Rapport Resurs redovisar ett resultat som var bättre än vad analytikerna förväntat sig. Nischbanken höjer dessutom utdelningen.

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 371 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017. Väntat var 349 miljoner kronor enligt SME Direkts analytikerenkät.

De totala intäkterna uppgick till 808 miljoner kronor under det gångna kvartalet, väntat var 782 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten uppgick till 24,1 miljarder kronor vid årsskiftet, mot SME-förväntan om 23,8 miljarder kronor. Lånebokstillväxten var 14 procent från året före.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,6 procent vid årsskiftet, mot SME-förväntan om 14,1 procent.

Bolaget har bland annat som finansiella mål att ha en lånebokstillväxt på över 10 procent per år samt hålla kärnprimärkapitalrelationen över 12,5 procent.

Utdelningen föreslås bli 3:30 kronor per aktie för 2017 (3:00), att jämföra med förväntade 3:26 kronor.