Resurs slog förväntningarna

Publicerad 2017-10-31 10:52

Rapport Nischbanken Resurs slog förväntningarna med råge med ett redovisat rörelseresultat om 364 miljoner kr för det tredje kvartalet 2017, trots att intäkterna inte var i förväntad nivå. Väntat var ett resultat på 350 miljoner kr enligt SME Direkts analytikerenkät.

De totala intäkterna uppgick till 769 miljoner kr under det gångna kvartalet, väntat var 775 miljoner kr.

Utlåningen till allmänheten uppgick till 23,2 miljarder kr vid utgången av kvartalet, mot SME-förväntan om 23,0 miljarder kr.

Kärnprimärkapitalrelationen var exakt det förväntade, 14,0 procent vid utgången av september. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.

Resurs utlåningstillväxt ”fortsätter vara stark” i båda banksegmenten samt på alla bolagets marknader. Resurs fortsätter att ta marknadsandelar. Det skriver Kenneth Nilsson i sitt vd-ord. Konsumentlån och betalningslösningar är bolagets två största affärssegment och svarar tillsammans för över 90 procent av omsättningen.

Resurs håller fast vid målet om att dela ut åtminstone 50 procent av nettoresultatet. För eventuell ytterligare kapitalkalibrering, med hänsyn till det kapitalmål som bolaget har, kan det återköpsmandat som en extrastämma nyligen röstat för komma att utnyttjas. Det sade finanschefen Peter Rosén under tisdagsförmiddagens rapportkonferens. Resurs kärnprimärkapitalrelation var 14,0 procent vid utgången av september, jämfört med ett finansiellt mål om att hålla relationen över 12,5 procent.