Bättre än väntat för Resurs

Publicerad 2017-08-08 07:37

Rapport Nischbanken Resurs levererar en rapport där både resultat och intäkter var något högre än väntat.

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 340 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017. Väntat var 334 miljoner kronor enligt SME Direkts analytikerenkät.

De totala intäkterna uppgick till 766 miljoner kronor under det gångna kvartalet, väntat var 756 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten uppgick till 22,3 miljarder kronor vid utgången av kvartalet, mot SME-förväntan om 22,2 miljarder kronor. Lånetillväxten om 14 procent från året före kan ställas mot SME-förväntan om 13,5 procent samt bolagets långsiktiga mål om 10 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,3 procent vid halvårsskiftet, mot SME-förväntan om 12,7 procent. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.

Ökade investeringar inom it

Resurs fortsätter att lägga ett stort fokus på innovationer vilket också innebär ökade investeringar inom it.

Det skriver Kenneth Nilsson i halvårsrapportens vd-ord och lyfter bland annat även fram att andelen e-handelskunder ökar.

”Att våra produkter och lösningar samt vår service uppskattas på marknaden har vi fått ytterligare kvitto på under kvartalet då vi vunnit nya intressanta retail finance-partners, bland annat Bad och Värme med ett 90-tal VVS-butiker i Sverige. Vi har dessutom vunnit tillbaka Hylte Lantmän med ett utökat avtal för den norska marknaden. Precis som under det första kvartalet 2017 har vi inlett samarbeten med ett antal e-handelspartners, till exempel South East och Golfhandelen.no”, uppger han vidare.

Växer snabbare än marknaden

Kenneth Nilsson för fram att nischbanken sammantaget ”växer snabbare än marknaden” samt skapar ”helt nya tillväxtmöjligheter genom att erbjuda nya lösningar”, något som Resurs ”kommer att fortsätta att fokusera på de kommande kvartalen”.

Tillväxten i låneboken under andra kvartalet 2017 var 14 procent till 22,3 miljarder kronor, mot ett mål om minst 10 procent. Kenneth Nilsson pekar på att tillväxten drevs av båda banksegmenten – betalningslösningar och konsumentlån – samt alla geografiska marknader.

Inom betalningslösningar ökade utlåningen med 7 procent till 8,8 miljarder kronor (8,3) mot 19 procent inom konsumentlån till 13,5 miljarder kronor.

Rörande utvecklingen inom konsumtionslånedelen lyfter Resurs i rapporten fram att det haft en ”stark ökning av försäljning i egna kanaler”. Avseende de två största marknaderna heter det att utvecklingen var ”fortsatt stark” i Sverige medan utvecklingen i Norge varit ”fortsatt positiv trots många nya konkurrenter”.

Ny plattform lyfter Finland

Lansering av en ny teknisk plattform medförde en ”kraftigt” ökade försäljning i Finland mot slutet av kvartalet, framgår det även. I Danmark heter det att Resurs ”för första gången” riktat ett erbjudande till nya kunder utanför bolagets databas. Resurs uppger att resultatet initialt ”varit mycket positivt”.

Minskad marginal

Den så kallade NBI-marginalen, rörelseintäkter inom lånedelarna i relation till utlåningen, var 13,1 procent såväl i det andra kvartalet som under det första halvåret, mot en nivå kring 14 procent under det första halvåret 2016. Bolaget har som mål att ligga mellan 13 och 15 procent.

I det andra kvartalet var det framför allt konsumtionslån som uppvisade en lägre marginal än under 2016 – 12,3 mot 13,7 procent. För betalningslösningar var motsvarande marginaler 14,4 respektive 14,5 procent.

Att marginalen inom konsumtionslånedelen minskade ”berodde i huvudsak på att utlåningstillväxten i volym varit större i (norska red anm) yA Bank och i den svenska portföljen, vilka löper med något lägre snitträntor än portföljer på övriga marknader”, skriver Resurs i rapporten.