Bättre än väntat för Resurs

Publicerad 2017-05-09 07:55

Rapport Nischbanken Resurs resultat var högre än väntat. Även intäkterna överraskade på uppsidan.

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 322 miljoner kronor för det första kvartalet 2017. Väntat var 309 miljoner kronor enligt SME Direkts analytikerenkät.

De totala intäkterna uppgick till 748 miljoner kronor under det gångna kvartalet, väntat var 737 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten uppgick till 21,7 miljarder kronor vid utgången av kvartalet, mot SME-förväntan om just 21,7 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,2 procent vid utgången av det gångna kvartalet, mot väntade 13,3 procent. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.