Resurs nådde inte hela vägen

Publicerad 2017-02-07 08:08

Rapport Nischbanken Resurs lyckades inte nå upp till analytikernas förväntningar, varken när det gäller resultat eller omsättning.

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 276 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016. Väntat var 294 miljoner kronor enligt SME Direkts analytikerenkät.

De totala intäkterna uppgick till 693 miljoner kronor under det gångna kvartalet, väntat var 720 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten uppgick till 21,2 miljarder kronor vid utgången av kvartalet, mot SME-förväntan om 21,0 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,2 procent vid slutet av det gångna kvartalet, mot SME-förväntan om 13,1 procent. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.