RESURS: RÖRELSERESULTAT 260 MLN KR 1 KV (EST 244)

2022-04-27 07:35:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 260 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 244 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 766 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 749 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten växte till 34,2 miljarder kronor jämfört med 31,6 miljarder ett år tidigare.

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,5 procent vid utgången av kvartalet.

Kreditförlusterna uppgick till 176 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 181 miljoner kronor.Direkt-SE