RESURS: RÖRELSERESULTAT 224 MLN KR 2 KV (EST 204)

2022-07-21 07:39:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 224 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 204 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 773 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 767 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten växte 11 procent jämfört med ett år tidigare (analytikersnitt -3). Vid utgången av det andra kvartalet uppgick låneboken till 34.565 miljoner kronor (31.148).

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,4 procent vid utgången av kvartalet. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.Direkt-SE