Rapport Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 260 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 283 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 851 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 838 miljoner kronor.

”Resurs fjärde kvartal innebar god intäktstillväxt, något förbättrad marginal samt en fortsatt stark och stabil finansiell ställning”, skriver vd Nils Carlsson som framhåller att låneboken växte och att marginalen förbättrades för andra kvartalet i rad efter framgångsrika prisjusteringar.

Utlåningen till allmänheten växte 12 procent jämfört med ett år tidigare. Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick låneboken till 37,2 miljarder kronor (36,4).

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,9 procent vid utgången av kvartalet, mot analytikersnitt på 15,3.

Kreditförlusterna uppgick till 236 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 214 miljoner kronor.

”Kreditförlustnivån ökade och uppgick till 2,6 procent (2,1 procent) till följd av den starka lånebokstillväxten och högre avsättningar i vår makromodell på grund av den rådande situationen i omvärlden och något högre volymer i förseningsstatus. Vi följer den ekonomiska utvecklingen i samhället och fortsätter vårt metodiska arbete för att hantera den påverkan som utmaningarna i ekonomin kan innebära för vissa kundgrupper”, uppger Resurs-chefen i bokslutet.

Utdelningen för 2022 föreslås sammantaget bli 1:99 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 2:17 kronor. Året före var utdelningen 4:31 kronor per aktie.

”Styrelsen avser att föreslå att årsstämman 2023 beslutar om en vinstutdelning om 1:07 kronor per aktie. Totalt innebär det att Resurs Holding per 2022 delat ut 1:99 kronor per aktie vilket motsvarar 50 procent av koncernens rapporterade nettoresultat 2022”, skriver bolaget.