Rapport Resurs redovisar ett resultat som var bättre än vad analytikerna förutspått. Även intäkterna kom in över förväntan. 

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 260 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 244 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 766 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 749 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten växte till 34,2 miljarder kronor jämfört med 31,6 miljarder ett år tidigare.

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,5 procent vid utgången av kvartalet.

Kreditförlusterna uppgick till 176 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 181 miljoner kronor.

Resurs Banks kreditförlustnivå jämfört med motsvarande tid föregående år förbättrades i första kvartalet och uppgick till 2,1 procent (2,5).

”Vi följer den ekonomiska utvecklingen i samhället noga då en ökad inflation och stigande räntor påverkar hushållens disponibla inkomster”, skriver Resurs Banks vd Nils Carlsson i rapporten.

Vad gäller den preliminära bedömningen Resurs Bank i februari i år mottog från Finansinspektionen, om att bolaget inte grundar sin kreditprövning på tillräckliga uppgifter och därmed inte följer konsumentkreditlagen, skriver Nils Carlsson att Resurs Bank inte delar den bedömningen vilket bolaget har förklarat i ett svar till myndigheten.

”Det är vår bedömning att den metod som Finansinspektionen förespråkar i allt väsentligt innebär ett ingrepp i konsumentens integritet och självbestämmande samt skulle sannolikt inte heller ge ett bättre konsumentskydd”, skriver Nils Carlsson.