Resurs presenterar nya finansiella mål

Publicerad 2017-11-27 07:00

Aktie Resurs Holding, som anordnar kapitalmarknadsdag på måndagen, presenterar nya finansiella mål.

Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut på söndagen.

Nischbankens nya finansiella mål på medellång sikt är:

* Lånebokstillväxt på över 10 procent per år

* Riskjusterad NBI-marginal i linje med senaste årens nivå, cirka 10-12 procent

* K/I före kreditförluster exklusive Insurance och justerat för engångskostnader under 40 procent

* Avkastning på eget kapital RoTE justerat för engångskostnader givet 12,5 procent kärnprimärkapitalrelation på cirka 30 procent

* Kärnprimärkapitalrelation på över 12,5 procent och total kapitalrelation på över 15 procent

* Utdelning med minst 50 procent av koncernens årsresultat.

 

Bolagets tidigare mål, som sattes inför börsnoteringen våren 2016, var bland annat att ha en årlig lånebokstillväxt om cirka 10 procent, en NBI-marginal (exklusive Insurance) på cirka 13-15 procent, en kreditförlustnivå om cirka 2-3 procent, K/I förw kreditförluster på cirka 40 procent, och att ha en utdelning på minst 50 procent av årets resultat.