Aktie Styrelsen i nischbanken Resurs har gett ledningen i uppdrag att genomföra en strategisk översyn med intentionen att dela ut och särnotera dotterbolaget Solid Försäkring.

”Koncernens försäkringsverksamhet har över tid vuxit till en konkurrenskraftig aktör på den nordiska marknaden med tydlig potential att stärka sin tillväxt ytterligare”, kommenterar bolaget. Vidare uppger bolaget att en särnotering skapar förutsättningar för att sätta ännu större fokus på försäkringsverksamheten, ”vilket kommer gynna bolagets framtida utveckling och tillväxt”.

”Vi är mycket stolta över den fina utveckling som Solid Försäkring står för och det är därför glädjande att vi nu tagit beslut om att se över möjligheten hur vi med en börsnotering kan ge bolaget ytterligare kraft att växa”, kommenterar bolagets styrelseordförande Martin Bengtsson i pressmeddelandet.

Styrelsens ambition är att återkomma med mer information om utvärderingen och nästa steg i processen under innevarande år.