RESURS: ÖVERKLAGAR FI:S BESLUT KRING KONSUMENTKREDITLAGEN

2022-07-11 08:04:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Resurs Bank vidtar åtgärder för att fullt ut efterleva de krav Finansinspektionen meddelat i ett beslut den 21 juni. Samtidigt överklagar Resurs Bank beslutet då banken anser att tillämpningen av konsumentkreditlagen är oklar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

FI beslutade den 21 juni att tilldela Resurs Bank en anmärkning förenat med en sanktionsavgift om 50 miljoner kronor på grundval av att FI ansåg att Resurs Bank inte har följt konsumentkreditlagen.

"För att skapa tydlighet i tillämpningen av konsumentkreditlagen har Resurs Banks styrelse nu beslutat att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta för att skapa tydlighet för branschen som helhet vilket långsiktigt kommer gynna marknaden och konsumenterna", heter det.Direkt-SE