Rapport Nischbanken Resurs ökade både vinsten och intäkterna under det tredje kvartalet. 

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 416 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (394).

De totala intäkterna steg till 925 miljoner kronor (881).

Utlåningen till allmänheten växte med 13 procent från året innan och uppgick till 31,1 miljarder vid kvartalsskiftet. Det kan jämföras med andra kvartalets rapportering om +14 procent respektive 30,3 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,6 procent vid utgången av det gångna kvartalet, mot 13,1 procent kvartalsslutet före. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.