Rapport Nischbanken Resurs resultat och intäkter steg under det första kvartalet.

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 378 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (345). De totala intäkterna uppgick till 896 miljoner kronor under det gångna kvartalet (806).

Utlåningen till allmänheten växte 16 procent från året före till 29,2 miljarder kronor, efter 16 procents tillväxt till 28,0 miljarder kronor i det fjärde kvartalet.

Det finansiella målet på medellång sikt är att ha en lånebokstillväxt på över 10 procent per år.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,1 procent vid utgången av kvartalet, mot 13,4 procent vid årsskiftet. Ett annat mål är att hålla den relationen över 11,5 procent.