Rapport Resurs redovisar ett resultat något under analytikernas förväntningar. Även intäkterna kom in under förväntan. 

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 244 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 262 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser inför rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 753 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 771 miljoner kronor.

Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick låneboken till 33,3 miljarder kronor, väntat var 32,9 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,8 procent vid utgången av kvartalet, mot analytikersnitt på 13,9.

Kreditförlusterna uppgick till 173 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 177 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 1:31 kronor per aktie, med en tidigare utdelning under hösten summerar utdelningen för 2021 till 4:31 kronor per aktie. Förväntat var 4:16 kronor.

Resurs minskade intäkterna med 7 procent i det fjärde kvartalet samtidigt som rörelseresultatet sjönk med 9 procent. Enligt vd Nils Carlsson beror nedgången på en lägre lånebok och marginal i Norge, lägre ränteintäkter i Danmark samt mixeffekter inom Payment Solutions.

Det skriver vd:n i rapporten.

På det positiva kontot ökade nischbankens lånebok med 8 procent för helåret och 4 procent i det fjärde kvartalet samtidigt som kreditförlustnivån förbättrades till 2,1 procent från 2,5 procent motsvarande kvartal året innan.

”Vi kan summera inte bara ett händelserikt 2021 i stort för Resurs, utan också ett fjärde och sista kvartal med ökad lånebokstillväxt och god försäljningsutveckling på alla marknader”, skriver vd:n.