RESURS: LÄGRE KREDITFÖRLUSTNIVÅ, FÖLJER UTVECKLING INFLATION

2022-04-27 07:45:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Resurs Banks kreditförlustnivå jämfört med motsvarande tid föregående år förbättrades i första kvartalet och uppgick till 2,1 procent (2,5).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

"Vi följer den ekonomiska utvecklingen i samhället noga då en ökad inflation och stigande räntor påverkar hushållens disponibla inkomster", skriver Resurs Banks vd Nils Carlsson i rapporten.

Vad gäller den preliminära bedömningen Resurs Bank i februari i år mottog från Finansinspektionen, om att bolaget inte grundar sin kreditprövning på tillräckliga uppgifter och därmed inte följer konsumentkreditlagen, skriver Nils Carlsson att Resurs Bank inte delar den bedömningen vilket bolaget har förklarat i ett svar till myndigheten.

"Det är vår bedömning att den metod som Finansinspektionen förespråkar i allt väsentligt innebär ett ingrepp i konsumentens integritet och självbestämmande samt skulle sannolikt inte heller ge ett bättre konsumentskydd", skriver Nils Carlsson.Direkt-SE