Resurs ökar vinsten

Publicerad 2016-05-10 09:14

Rapport Nischbanken Resurs ökar både vinst och intäkter under det senaste kvartalet.

Resurs redovisar ett justerat rörelseresultat (exklusive kostnader för börsnoteringen om 20 miljoner kronor) om 273 miljoner kronor för det första kvartalet 2016 (206). Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0:98 kronor (0:80).

De totala intäkterna uppgick till 677 miljoner kronor under det gångna kvartalet (554).

Oväntat starkt kvartal

Resurs första kvartal var något starkare än den utveckling nischbanken gav uttryck för i prospektet inför börsintroduktionen.

Det skriver vd Kenneth Nilsson i bolagets första kvartalsrapport efter noteringen på Stockholmsbörsen.

”Vi har inlett 2016 starkt, med många nya partners inom Retail finance, samt med ett resultat som är vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Detta samtidigt som första kvartalet säsongsmässigt generellt är vårt svagaste”, skriver han vidare.

Bankens justerade rörelseresultat (exklusive kostnader för börsnoteringen om 20 miljoner kronor) uppgick till 273 miljoner kronor i det första kvartalet 2016 (206).

Banken har som ett finansiellt mål att – på medellång sikt – ha en årlig låneportföljstillväxt på cirka 10 procent.

Resurs utlåning till allmänheten uppgick vid utgången av det gångna kvartalet till 18,8 miljarder kronor (13,8), en ökning om 36 procent, eller 39 procent i lokal valuta. Exklusive förvärvet av norska yA Bank var tillväxten 7 procent, eller 9 procent i lokal valuta.

Låneboken växte drygt 3 procent under kvartalet, från 18,2 miljarder vid årsskiftet. Därmed var tillväxten uppräknad i årstakt en bit över målet 10 procent.

Under 2015 ökade utlåningen till allmänheten med 31 procent till 18,2 miljarder (13,9). Exklusive yA Bank-förvärvet var ökningen 5 procent under 2015.

Utöver det siktar Resurs bland annat även på att ha en kärnprimärkapitalrelation som överstiger 12,5 procent och var 13,2 procent vid utgången av mars (vid årsskiftet var relationen 13,1 procent).

Bolaget har som ytterligare ett mål att på medellång sikt komma ned till 40 procent i K/I-relation. Under årets första kvartal uppgick kostnaderna i förhållande till intäkter före kreditförluster – och exklusive engångskostnaderna – till 44,4 procent (46,7).

Efter cirka en timmes handel på tisdagen hade Resurs stigit 1,4 procent till 56 kronor. Nischbanken gjorde sin börsdebut den 29 april. Teckningskursen i börsintroduktionen var 55 kronor.