Resurs Holding: Resurs säljer förfallna fordringar till ledande internationell investerare

2021-06-24 14:00:00

Försäljningen väntas genomföras i slutet av det andra kvartalet 2021 och är i linje med den strategi kring hantering av förfallna fordringar som Resurs Bank arbetat efter sedan hösten 2018. Den innefattar att löpande sälja förfallna fordringar (så kallade Forward-flow) kombinerat med att sälja delar av de existerande NPL-portföljerna vid rätt förutsättningar. 

- Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra den här typen av transaktion med PRA Group. Det visar att vi har god kvalitet i våra underliggande tillgångar samt att vi har ett högt förtroende på marknaden, säger Stefan Noderén, Chief Credit & NPL Officer Resurs Bank.

Mer information:
Stefan Noderén, Chief Credit & NPL Officer, stefan.noderen@resurs.se,+46 70 816 02 24
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se,+46 73 644 33 95

Cision