Extra utdelning från Resurs

Publicerad 2017-09-08 12:10

Aktie Resurs styrelse avser kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om dels en extra utdelning under hösten 2017 om 1:50 kronor per aktie, dels ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier över börsen.

”Förslaget om extra utdelning har sin grund i en avsikt att gå över till halvårsvisa utdelningar istället för som tidigare en gång per år”, skriver bolaget.

Återköpsbemyndigandet föreslås omfatta upp till 5 procent av samtliga aktier i bolaget och gälla fram till nästa årsstämma.

”Syftet är skapa ett verktyg för styrelsen att löpande under året kalibrera bolagets faktiska kapitalposition i förhållande till det fastställda målet för densamma”, skriver bolaget.

Förslagen ovan innebär inga förändringar i bolagets målsättning om att dela ut minst 50 procent av årets nettoresultat och påverkar inte heller bolagets tillväxtmål, heter det.

Utdelningen för 2016 låg på 3:00 kronor per aktie motsvarande 66 procent av nettovinsten per aktie. Utdelningen för 2016 betalades ut den 8 maj.