Aktie Nischbanken Resurs föreslår utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Solid Försäkring. Banken hade tidigare kommunicerat avsikten att dela ut och särnotera dotterbolaget.

”Solid Försäkring har under de senaste åren utvecklats till ett konkurrenskraftigt och stabilt sakförsäkringsbolag med en diversifierad nordisk nischförsäkringsportfölj och god solvens. Genom särnoteringen får Solid Försäkring bättre förutsättningar att uppnå en högre organisk tillväxt och genomföra kompletterande förvärv”, heter det.

Den strategiska översynen och förberedelserna för särnoteringen av Solid Försäkring har medfört engångskostnader om cirka 15 miljoner kronor, som belastar Resurs resultat för det tredje kvartalet.

Vidare räknar Resurs med att ytterligare engångskostnader om cirka 25 miljoner kronor kommer att belasta resultatet för det fjärde kvartalet.

Tio aktier i Resurs ger rätt till en aktie i Solid Försäkring. Avsikten är att notera Solid Försäkring på Nasdaq Stockholms huvudlista under innevarande kvartal.