Rapport Nischbanken Resurs rapporterar ett resultat och intäkter som båda var lägre än vad analytikerna förväntat sig. Även utdelningen var lägre än väntat. 

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 268 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 276 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 876 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 912 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten minskade 2 procent jämfört med ett år tidigare (analytikersnitt +0,3). Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick låneboken till 30,9 miljarder kronor (väntat 31,5).

Kreditförlusterna uppgick till 195 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 200 miljoner kronor.

Styrelsen rekommenderar en utdelning på 2:68 kronor per aktie. Väntat var en utdelning på 3:22 kronor.